Alle verkopen van ThoseWereTheDays.nl zijn in principe online. Alle producten bevinden zich in een opslag. Om die reden is het niet mogelijk om te komen kijken.